Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE STANY NAGŁE PSYCHIATRIA ZŁOŚLIWY ZESPÓŁ NEUROLEPTYCZNY ZESPÓŁ SEROTONINOWY ZESPÓŁ NMS

Złośliwy zespół neuroleptyczny i zespół serotoninowy

14 stycznia 2007

Wiedzę na temat złośliwego zespołu neuroleptycznego i zespołu serotoninergicznego powinny mieć wszystkie pielęgniarki, nie tylko psychiatryczne, ponieważ zespół ten może wystąpić również u pacjentów leczonych w oddziałach wewnętrznych, gastrologicznych, neurologicznych, opieki paliatywnej i innych.