Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE ŻYWIENIE PACJENTÓW DIETA PRZEMYSŁOWA NIEDOŻYWIENIE UDAR MÓZGU CHOROBY NEUROLOGICZNE ŻYWIENIE PRZEMYSŁOWE DYSFAGIA

Żywienie przemysłowe a rekonwalescencja pacjentów w chorobach neurologicznych

mgr Lilianna Kimber-Dziwisz, 28 października 2020
Żywienie przemysłowe a rekonwalescencja pacjentów w chorobach neurologicznych

Niedożywienie jest stanem, który opóźnia zdrowienie osoby chorej i długość hospitalizacji, może być groźne dla zdrowia. Podkreśla się, że wpływa na jakość życia i wyższe koszty leczenia. W artykule opisane zostało, jak dużym problemem jest niedożywienie szczególnie w chorobach neurologicznych oraz po udarach mózgu. Jako podstawowy problem w żywieniu tych pacjentów jest dysfagia, czyli zaburzenie połykania oraz towarzyszące mu nieefektywny odruch kaszlowy i niewydolność oddechowa.

W artykule autorzy opisują czym są diety przemysłowe oraz metoda PEG. Podpowiadają, w jaki sposób postępować, aby efektywnie i z zamierzonym skutkiem wprowadzić taki żywienie, szczególnie w przypadku chorych, którzy nie będą mogli odżywiać się drogą doustną. Wymieniają i opisują rodzaje diet przemysłowych oraz możliwości jakie one dają w czasie rekonwalescencji pacjentów z chorobami neurologicznymi.