Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
AKTUALNOŚCI KARDIOLOGIA

KOS-zawał to inwestycja w zdrowie

11 grudnia 2023
KOS-zawał to inwestycja w zdrowie

Kardiologia to nie tylko przywracanie życia wielu pacjentom, ale również program KOS-zawał, finansowany przez NFZ, który po prostu się opłaca i to w wielu wymiarach. Wydłużenie o jeden rok życia w dobrej jakości pacjentowi po zawale kosztuje NFZ blisko 14,4 tys. zł, czyli dziesięć razy mniej niż dopuszcza próg opłacalności leczenia pacjenta przyjęty przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – wynika z analizy finansowej programu, przeprowadzonej pod kierunkiem dr hab. n. med. prof. KAAFM Piotra Buszmana.