Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
POŁOŻNICTWO OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY

Konflikt serologiczny – diagnostyka, profilaktyka, powikłania

21 września 2022
Konflikt serologiczny – diagnostyka, profilaktyka, powikłania

Temat niezgodności antygenowej i konfliktu serologicznego jest dla wielu ciężarnych nadal niezrozumiały. Owiany wieloma niewiadomymi i wątpliwościami, budzi niepokój u przyszłych rodziców. Stale pojawiają się pytania związane nie tylko z jego diagnostyką i następstwami, ale i możliwościami zastosowania profilaktyki śródciążowej konfliktu serologicznego. 

Przyjmując odsetek pacjentek Rh-ujemnych na poziomie 15%, można oszacować, że zagrożonych konfliktem serologicznym w układzie Rh może być 60 tys. kobiet rocznie. Statystyki pokazują skalę niebezpieczeństwa, które przy odpowiedniej profilaktyce i leczeniu nie musi być zagrożeniem dla matki i upragnionego potomstwa.

Podejrzenie wystąpienia konfliktu serologicznego między matką a jej dzieckiem może występować, gdy istnieje niezgodność (między rodzicami) w zakresie grup Rh. Aby je wyznaczyć, niezbędna jest znajomość grup krwi zarówno matki, jak i ojca. Jeżeli ojciec ma grupę Rh+, a matka Rh-, wówczas istnieje ryzyko, że dziecko także będzie miało grupę krwi Rh+, co może prowadzić do rozwoju konfliktu serologicznego. Samo zestawienie konfliktowe nie zawsze powoduje konflikt serologiczny. Przy zestawieniu konfliktowym dziecko nie musi dziedziczyć grupy krwi po ojcu. Może mieć grupę krwi matki i wtedy konflikt serologiczny nie wystąpi.