Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024

Do porodu przyjeżdżają również kobiety pod wpływem alkoholu. Zaskakujące jest to, że wiele z nich twierdzi, że nic nie wiedziało o groźnych konsekwencjach jego spożywania dla dziecka. Mówią: „Przecież to ja piję”. W dzisiejszych czasach nie powinno już być problemu z dotarciem do informacji na temat skutków uzależnień dla płodu. Niestety, nadal poziom wiedzy w społeczeństwie w tym właśnie zakresie jest niski.