Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 20.05.2024
POŁOŻNICTWO PROWADZENIE PORODU OPIEKA POŁOŻNEJ PRACA POŁOŻNEJ

Kompendium o porodzie, nie tylko dla położnych

null
mgr Iga Moraczewska, 5 października 2022
Kompendium o porodzie, nie tylko dla położnych

“Techniki położnicze i prowadzenie porodu” – dokładnie tak nazywał się mój ulubiony przedmiot na studiach położniczych. Gdy przyswajałam wiedzę z tego przedmiotu, brakowało wówczas swoistego podręcznika – książki, która zawierałaby kompendium aktualnej wiedzy.