Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 13.06.2024
AKTUALNOŚCI RZECZNIK PRAW PACJENTA

Jakie problemy zgłaszają pacjenci z Ukrainy Rzecznikowi Praw Pacjenta?

6 kwietnia 2022
Jakie problemy zgłaszają pacjenci z Ukrainy Rzecznikowi Praw Pacjenta?

Od początku konfliktu zbrojnego w Ukrainie, do Polski przybyło ponad 2 mln uchodźców. Osoby z Ukrainy, którym udzielana jest pomoc medyczna na terenie Polski mogą zgłaszać się do Rzecznika o pomoc w przypadku naruszenia praw pacjenta podczas udzielania im świadczeń zdrowotnych.