Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 15.07.2024
POŁOŻNICTWO ŻYWIENIE DZIECI I NIEMOWLĄT EDUKACJA ZDROWOTNA OPIEKA POŁOŻNEJ

Jak motywować i wspierać rodziców?

18 września 2023
Jak motywować i wspierać rodziców?

Stwierdzenie, że ciąża i narodziny to fundament przyszłości dziecka, w świetle współczesnej wiedzy przestają być utartym sloganem. Dowody naukowe wskazują, że w tym okresie kształtują się podstawy zdrowia zarówno fizycznego, psychicznego, jak i społecznego. 

Istotne staje się nie tylko dbanie przez ciężarną o własne zdrowie, aktywność fizyczną czy racjonalne odżywianie, ale również stwarzanie optymalnych warunków dla rozwoju dziecka. Zatem niezbędna jest wiedza na temat rozwoju dziecka w najwcześniejszych okresach życia oraz możliwości optymalizacji tego rozwoju.

Inwestowanie w odpowiedni rozwój to właściwa opieka medyczna sprawowana nad ciężarną i rodzącą, zawierająca elementy edukacji oraz wsparcia, które wpływają na prawidłowy przebieg ciąży, porodu i stan zdrowia noworodka. Istotne jest także uświadomienie przyszłych rodziców w zakresie odpowiedzialności za zdrowie swoje i dziecka. Kwestie te reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16.08.2018 roku w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej. Warto uświadamiać przyszłym rodzicom, parom planującym ciążę, że nie wystarczy zmienić nawyki żywieniowe w chwili, gdy informacja o zajściu w ciążę wzbudza kaskadę adaptacji prozdrowotnych. Zaniedbania okresu poprzedzającego ciążę wpływają na zdrowie noworodków. Częstotliwość występowania niektórych wad wrodzonych jest 2 razy wyższa wśród dzieci, których matki były otyłe, dodatkowo u kobiet otyłych o 15% wzrasta ryzyko urodzenia noworodka z wadami serca. W badaniach zespołu z Harvard Medical School wykazano wpływ nadmiernego przyrostu masy ciała w ciąży na zwiększoną masę ciała dziecka w wieku 3 lat, a także w okresie dojrzewania.

Kontakty między położnymi a przyszłymi rodzicami mają kilka celów. Jednym z nich jest tworzenie spójnych, bezpiecznych i przyjaznych warunków do edukacji żywieniowej, aby zmotywować do dbania o prawidłowy przebieg ciąży i okresu okołoporodowego oraz harmonijny rozwój dziecka. Aby jednak zorganizować względnie jednolite, bezpieczne środowisko, rozmówcy muszą komunikować się otwarcie i uzgodnić wspólne cele oraz zaplanować działania. Położne już na początku relacji z rodzicami mają możliwość ustalenia z nimi, czemu służą ich wzajemne kontakty i dlaczego są one ważne. Poza tym dobra komunikacja i współpraca sprzyjają postawom partnerstwa, wpływają na ich społeczną aktywność i poziom motywacji. Z wielu powodów warto zadbać o dobre relacje z przyszłymi rodzicami.