Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.06.2024
PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ NOWORODEK OPIEKA PALIATYWNA KRYTYCZNE WADY SERCA U NOWORODKÓW OPIEKA PERINATALNA WADY SERCA

Krytyczne wady serca u noworodków

prof. dr hab. n. med. Maria Respondek-Liberska, 1 października 2020
Krytyczne wady serca u noworodków

Kardiologia prenatalna pozwala zidentyfikować grupę pacjentów z wadami serca wymagających interwencji kardiologicznej zabiegowej lub kardiochirurgicznej 1. lub 2. dobie życia noworodka. Do grupy wad najcięższych zalicza się HLHS z restrykcyjnym otworem owalnym i nieprawidłowym rozwojem płuc płodu, a także nieprawidłowy spływ żył płucnych przebiegający ze zwężeniem.

W przypadku ustalenia diagnozy zespołu wad genetycznych współistniejących z wadą serca i wadami pozasercowymi w niektórych sytuacjach istnieje możliwość leczenia operacyjnego anomalii strukturalnych, natomiast problem zespołu wady genetycznej pozostaje na całe życie. Stosunkowo często dochodzi zarówno do porodu przedwczesnego dzieci z nierozpoznaną wadą serca, jak też do przedwczesnego ukończenia ciąży na podstawie nieprawidłowych zapisów KTG u płodu z wadą serca. Pacjentka, która urodziła noworodka z wadą serca, izolowaną czy współistniejącą z innymi problemami, powinna otrzymać informacje na temat zasad przygotowania się do kolejnej ciąży, aby zminimalizować prawdopodobieństwo urodzenia kolejnego chorego potomka.