Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
POŁOŻNICTWO KSZTAŁCENIE POŁOŻNYCH PRACA POŁOŻNEJ

Innowacyjne metody dydaktyczne w nauczaniu studentów położnictwa

10 października 2022
Innowacyjne metody dydaktyczne w nauczaniu studentów położnictwa

Zagadnienie dotyczące innowacyjnych metod dydaktycznych stanowi przedmiot ciągłych badań, w których autorzy analizują i porównują skuteczność różnych modeli edukacyjnych, np. w nauczaniu studentów kierunków medycznych. Obecny system kształcenia wymaga znacznej reorganizacji i dostosowania do określonych standardów oraz wzrastających oczekiwań jego odbiorców.

Tradycyjny model nauczania nie spełnia już wszystkich kryteriów efektywnego zdobywania wiedzy. Konieczne są zmiany, których podstawą powinno być wdrożenie profesjonalnych i nowoczesnych narzędzi dydaktycznych. Współcześnie, przed uczelniami wyższymi kształcącymi na kierunkach medycznych stają coraz to nowsze wyzwania, które nakładają obowiązek zmian i podążania za wymaganiami rynku. Wzbogacenie tradycyjnego kształcenia poprzez wykorzystanie innowacyjnych metod ma przede wszystkim na celu podniesienie poziomu nauczania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego. Z tego powodu istotne jest ciągłe doskonalenie realizowanych programów kształcenia.

Przekazywanie wiedzy studentom wymaga znajomości podstaw dydaktyki, umiejętności tworzenia programów nauczania i profesjonalnego wykorzystania narzędzi dydaktycznych. Przy ich wyborze, istotne jest, by były one różnorodne i pozwoliły na realizację określonych efektów kształcenia. W nowoczesnej edukacji medycznej ważne jest również, aby proces kształcenia dostosowywać do oczekiwań jego odbiorców i zmieniającej się rzeczywistości. Ciągłe rozszerzanie zakresu kompetencji i wzrostu samodzielności zawodowej położnych wskazuje kierunek zmian podmiotom odpowiedzialnym za kształcenie.