Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE DIABETOLOGIA PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE CUKRZYCA HIPOGLIKEMIA CHOROBY SERCOWO-NACZYNIOWE

Hipoglikemia a ryzyko sercowo-naczyniowe – o czym powinna wiedzieć pielęgniarka diabetologiczna

dr n. med. Ewa Kostrzewa-Zabłocka,
Hipoglikemia a ryzyko sercowo-naczyniowe – o czym powinna wiedzieć pielęgniarka diabetologiczna

Cukrzyca jest niezależnym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia i ma związek z przyśpieszonym rozwojem miażdżycy, a co za tym idzie ze zwiększoną częstością zawałów mięśnia sercowego i zgonów. Dotyka w jednakowy sposób zarówno kobiety, jak i mężczyzn, jest obarczona większą śmiertelnością niż u osób niechorujących na cukrzycę. 

Chorobę układu krążenia stwierdza się: u około 8% pacjentów w momencie rozpoznania cukrzycy typu 2. i u ok. 7% osób z cukrzycą typu 1. trwającą >10 lat. Powikłania sercowo-naczyniowe są główną przyczyną zgonów (80%) i hospitalizacji (75%) chorych na cukrzycę, występują najczęściej u osób w średnim i starszym wieku, co generuje olbrzymie koszty społeczne i ekonomiczne.

Co to jest hipoglikemia? 

Definicja podaje, że hipoglikemia to stan, w którym stężenie glukozy w surowicy krwi spada poniżej 70 mg%. Aktywuje się wówczas wiele mechanizmów kontrregulacyjnych, m.in układ współczulno-nadnerczowy, zwiększone uwalnianie glukagonu, hormonu wzrostu oraz następuje spadek wydzielania insuliny.