Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE DIABETOLOGIA DIABETOLOGIA CUKRZYCA EDUKACJA PACJENTA

Pielęgniarstwo diabetologiczne

dr n. o zdr. Dorota Kilańska, 30 listopada 2020
Pielęgniarstwo diabetologiczne

Coraz więcej pielęgniarek pełni wio­dącą rolę w zarządzaniu chorobami przewlekłymi. W Holandii w POZ po latach eksperymentów przywrócono opiekę środowiskową pielęgniarkom, których efek­tywność jest zdecydowanie większa niż ze­społów wieloprofesjonalnych.

W niektórych przypadkach, w wyniku rosnącej liczby osób wymagających opieki dzieje się to automatycznie. W innych sytuacjach strategiczną odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby jest wprowadzenie do praktyki klinicznej pielę­gniarek specjalistów i pielęgniarek zaawan­sowanej praktyki (ANP). W Wielkiej Brytanii pielęgniarki diabetologiczne znajdowały się wśród pierwszych grup pielęgniarek podej­mujących dodatkowe działania, obejmujące dodatkowe obowiązki w zakresie zarządza­nia opieką specjalistyczną.