Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE DNA MOCZANOWA BADANIA FIZYKALNE

Hiperurykemia – objaw dny moczanowej

null
dr n. med. Ewa Czeczelewska, 20 lipca 2022
Hiperurykemia – objaw dny moczanowej

Ten artykuł otwiera cykl artykułów pogłębiających wiedzę z zakresu badań fizykalnych, które stały się ważną umiejętnością w zawodzie pielęgniarki. Badanie podmiotowe i przedmiotowe stanowią podstawę w udzieleniu porady pielęgniarskiej. 

Umiejętność powiązania subiektywnych i obiektywnych objawów pacjenta z umiejętnością analizowania badań diagnostycznych – laboratoryjnych i obrazowych, oraz umiejętnością stwierdzenia odchyleń od normy, a także wstępnego różnicowania choroby jest podwaliną w realizacji każdej porady.

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 8 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wprowadzono nowe świadczenia gwarantowane – poradę pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Do zakresu tych świadczeń należy: