Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
PIELĘGNIARSTWO NEFROLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO INTERWENCJE PIELĘGNIARSKIE ICNP HEMODIALIZA NERKI NIEWYDOLNOŚĆ NEREK NEFROLOGIA

Implementacja wybranych klasyfikacji diagnoz i interwencji pielęgniarskich  ICNP na przykładzie pacjenta z przewlekłą niewydolnością nerek leczonego nerkozastępczo w formie hemodializy

mgr Michalina Stegenta, 15 marca 2021

Terminologia referencyjna ICNP (International Classification for Nursing Practice) stanowi integralną część globalnej infrastruktury informacyjnej praktyki pielęgniarskiej w zakresie diagnoz DC ICNP oraz interwencji IC ICNP. Uniwersalizacja terminologii pielęgniarskiej w postaci Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej utworzonej przez Międzynarodowa Radę Pielęgniarek (ICN, International Council of Nurses) przyczyniła się do wzrostu rozpoznawalności obszarów opieki pielęgniarskiej, wzmocnienia zawodu pielęgniarki, a także promowania jakości opieki pielęgniarskiej.

Wynikająca z podziału klasyfikacja ma na celu ujednolicenie systemów komunikowania się w pielęgniarstwie w obszarze międzynarodowym, a także w uporządkowaniu specjalistycznym, charakteryzującym się układem kategorii taksonomicznych i ustrukturalizowanym rodzajem pracy. ICNP stanowi elementarne narzędziem pracy zespołu terapeutycznego, umożliwia profesjonalne dokumentowanie działań grupy zawodowej pielęgniarek, a jednolitość językowa pozwala na kontynuacje specjalistycznej opieki w każdym kraju.

Katalogi ICNP będące unifikacją pojęć charakterystycznych dla profesji pielęgniarskiej, tworzą zbudowane z podzbiorów narzędzie pomocnicze, które ułatwi dokumentowanie praktyki pielęgniarskiej w poszczególnych grupach i stanowi o zarządzaniu wiedzą w skali międzynarodowej.