Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
PIELĘGNIARSTWO NEFROLOGICZNE DIALIZA OTRZEWNOWA CHOROBY NEREK EDUKACJA ZDROWOTNA ROLA PIELĘGNIARKI

Metody leczenia nerkozastępczego. Dializy otrzewnowe

18 grudnia 2011

Gdy nerki stają się niewydolne, można zastosować różne sposoby leczenia. W grę wchodzi przeszczep, hemodializa lub dializa otrzewnowa (DO). Pacjent zakwalifikowany do leczenia dializą otrzewnową musi przejść intensywny program edukacji, który dotyczy również jego bliskich lub opiekunów. To klucz do sukcesu leczenia nerkozastępczego.

Obecnie w Polsce jest dializowanych około 14 tys. pacjentów, z których tysiąc korzysta z dializ otrzewnowych. Pacjent jest leczony nerkozastępczo, jeśli rozwinęła się u niego schyłkowa niewydolność nerek, doprowadzająca do zatrucia organizmu zbędnymi produktami przemiany materii.