Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
POŁOŻNICTWO PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE OPERACJE GINEKOLOGICZNE TORBIEL JAJNIKA TORBIEL OLBRZYMIA GUZ GRANICZNY GUZ JAJNIKA BADANIE HISTOPATOLOGICZNE LAPAROPOMIA

Postępowanie terapeutyczne u 33-letniej pacjentki po operacji ginekologicznej z powodu torbieli olbrzymiej jajnika - studium przypadku

30 listopada 2020

Zjawisko torbieli olbrzymiej nie ma jasno sprecyzowanej definicji w literaturze naukowej. Guzy graniczne (BOT) posiadają niski poziom złośliwości, najczęściej są rozpoznawane u kobiet przed menopauzą w wieku 30–50 lat, często też rosną powoli i osiągają duże rozmiary.

W artykule przedstawiono przypadek 33-letniej pacjentki zakwalifikowanej do laparotomii pośrodkowej, wycięcia przydatków lewych z powodu torbieli olbrzymiej jajnika lewego. Autorki podkreślają szczególne znaczenie badania śródoperacyjnego w przypadku rozpoznania guza jajnika. Badania wykonywane w diagnostyce przed operacją pozwalają jedynie oszacować ryzyko zmiany złośliwej. Badanie histopatologiczne w trakcie trwania zabiegu operacyjnego umożliwia ocenę zmiany pod względem makro- i mikroskopowym. Od tego wyniku zależna jest decyzja dotycząca rozległości operacji. W przypadku stwierdzenia guza o typie granicznym, na niskim stopniu zaawansowania, rekomendowane są operacja oszczędzająca, polegająca na jednostronnym wycięciu przydatków oraz pobranie wycinków diagnostycznych. W opisywanym przypadku stwierdzono gruczolakotorbielaka granicznego.