Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.06.2024
POŁOŻNICTWO PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE GINEKOLOGIA WYZNANIE RELIGIJNE BADANIE GINEKOLOGICZNE PORÓD KARMIENIE PIERSIĄ ANTYKONCEPCJA

Opieka położniczo-ginekologiczna nad kobietą wyznającą islam – co warto wiedzieć?

null
mgr Kinga Kalita-Kurzyńska, 26 lutego 2021
Opieka położniczo-ginekologiczna nad kobietą wyznającą islam – co warto wiedzieć?

W sprawowaniu opieki położniczo-ginekologicznej nad kobietą wyznającą islam kluczową rolę stanowi zbudowanie dobrej relacji pomiędzy personelem medycznym a pacjentką i jej osobą towarzyszącą. Relacja ta powinna być pozbawiona uprzedzeń i opierać się na wzajemnym zaufaniu, zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa oraz akceptacji dla kobiety, a także szacunku do zasad i wartości, które wyznaje.

  • Islam stanowi jedną z największych religii monoteistycznych, która liczy prawie 2 miliardy wyznawców na całym świecie. Według danych GUS ponad 40 tysięcy osób w Polsce deklaruje przynależność do tej religii.
  • Słowo „islam” w języku arabskim oznacza oddanie się, podporządkowanie i posłuszeństwo Bogu – Allahowi. Według muzułmanów religia ta została objawiona prorokowi Mahometowi, a księgę świętą stanowi Koran. Muzułmanie kierują się również Sunną będącą zbiorem informacji na temat działań i decyzji podejmowanych przez Mahometa, a także jego wypowiedzi, które mają stanowić wzór do naśladowania dla każdego wyznawcy.
  • Istnieje pięć „filarów” wiary, którymi wszyscy wierni powinni się kierować: szachada (wyznanie wiary), salat (modlitwa), zakat (jałmużna), saun (post obowiązujący w ramadanie) oraz hadżdż (pielgrzymka do Mekki).
  • Troska o własne zdrowie jest nakazem w islamie, który przejawia się podejmowaniem działań profilaktycznych, m.in.: modlitwą, postem, rytualnym obmyciem ciała, zakazami dotyczącymi jedzenia wieprzowiny, picia alkoholu, palenia tytoniu czy cudzołóstwa. Źródłem wychowania zdrowotnego dla każdego muzułmanina są Koran i Sunna.