Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE ZESPÓŁ METABOLICZNY OTYŁOŚĆ CHOROBY SERCOWO-NACZYNIOWE CUKRZYCA DIETA

Co pielęgniarka powinna wiedzieć o zespole metabolicznym?

dr n. med. Ewa Kostrzewa-Zabłocka, 9 sierpnia 2021
Co pielęgniarka powinna wiedzieć o zespole metabolicznym?

Terminem “zespół metaboliczny” (ang. metabolic syndrome – MS) określa się współwystępowanie powiązanych ze sobą czynników ryzyka pochodzenia metabolicznego, sprzyjających rozwojowi chorób sercowo-naczyniowych o podłożu miażdżycowym oraz cukrzycy typu 2.

Uważa się, że najważniejszym czynnikiem etiopatologicznym zespołu metabolicznego jest insulinooporność i towarzysząca jej kompensacyjna hiperinsulinemia, które są niezależnymi czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.