Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
PRAWO BŁĘDY MEDYCZNE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA PIELĘGNIAREK

Błąd medyczny popełniony przez pielęgniarkę, położną – odpowiedzialność cywilna/karna/zawodowa

Karolina Listopadzka, 1 lipca 2021
Błąd medyczny popełniony przez pielęgniarkę, położną – odpowiedzialność cywilna/karna/zawodowa

Błąd medyczny – w szerokim znaczeniu jest to każde postępowanie obiektywnie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami ostrożności. Warto zaznaczyć, że błąd medyczny jest pojęciem szerszym, dotyczącym wszystkich osób wykonujących zawody medyczne, w tym także pielęgniarek i położnych. Swoim zakresem obejmuje także błąd lekarski, tj. błąd zależny od postępowania lekarza zgodnie z aktualną, dostępną wiedzą medyczną.

Akty prawne mające zastosowanie w przypadku odpowiedzialności pielęgniarki i położnej

W pierwszej kolejności wskazać należy, jakie akty prawne mają zastosowanie w kwestii ewentualnej odpowiedzialności pielęgniarki i położnej.  Są to: