Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 18.07.2024
AKTUALNOŚCI PRAWO ZAWÓD PIELĘGNIARKI ZAWÓD POŁOŻNEJ KORONAWIRUS COVID-19

Zmiany prawne związane z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej. Poradnik NIPiP

10 grudnia 2020
Zmiany prawne związane z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej. Poradnik NIPiP

Nowe regulacje prawne istotne dla pielęgniarek i położnych dotyczą personelu zaangażowanego w walkę z epidemią. Jedna z ustaw wprowadziła dodatek 100% do wynagrodzenia, druga zaś ustawa ograniczyła tę podwyżkę do skierowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie decyzji administracyjnej. Aktualne pozostały podwyżki wprowadzone poleceniami Ministra Zdrowia.