Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 13.06.2024
PRAWO USTAWA PRAWO

Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych

3 listopada 2020

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz. U. 2011 Nr 174 poz. 1038 określa organizację i zadania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz prawa i obowiązki jego członków.