Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.05.2024
AKTUALNOŚCI RZECZNIK PRAW PACJENTA

Bezpłatne szkolenia organizowane przez Rzecznika Praw Pacjenta

5 października 2022
Bezpłatne szkolenia organizowane przez Rzecznika Praw Pacjenta

W ramach projektu “Po pierwsze pacjent – działania Rzecznika Praw Pacjenta na rzecz poprawy jakości usług zdrowotnych” odbędą się trzy bezpłatne szkolenia finansowane z budżetu Unii Europejskiej.