Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 15.07.2024
POŁOŻNICTWO PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE FARMAKOTERAPIA CIĄŻA PRZYJMOWANIE LEKÓW W CIĄŻY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA LEKÓW

Bezpieczeństwo stosowania leków u kobiet w ciąży – leki Rx. Farmakoterapia padaczki

Michał Mańka, 14 marca 2022
Bezpieczeństwo stosowania leków u kobiet w ciąży – leki Rx. Farmakoterapia padaczki

Zdecydowana większość kobiet w ciąży z rozpoznaną epilepsją potrzebuje kontynuować leczenie farmakologiczne w czasie ciąży. W innym razie niekontrolowane ataki padaczki mogłyby zaszkodzić matce oraz doprowadzić do uszkodzenia rozwijającego się płodu.

U dzieci poddanych wpływowi leków przeciwpadaczkowych we wczesnych miesiącach życia płodowego do 8% zwiększa się ryzyko pojawienia się wady wrodzonej (w porównaniu z 2% wad z populacji ogólnej). Z tego względu należy indywidualnie rozpatrzyć możliwość zmniejszenia dawek do minimum. Z perspektywy wykonywanego zawodu, farmacja kliniczna, autora niniejszego opracowania, rozważyłbym w ww. przypadku możliwość zastosowania farmakoterapii monitorowanej stężeniem leku we krwi – jedno z kluczowych zastosowań biofarmacji w medycynie, w tym pediatrycznej, neonatalnej, czy też położniczej.