Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
POŁOŻNICTWO FARMAKOTERAPIA CIĄŻA PRZYJMOWANIE LEKÓW W CIĄŻY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA LEKÓW

Bezpieczeństwo stosowania leków u kobiet w ciąży. Farmakoterapia zaburzeń psychotycznych

Michał Mańka, 26 maja 2022
Bezpieczeństwo stosowania leków u kobiet w ciąży. Farmakoterapia zaburzeń psychotycznych

Ciąża nie chroni przed występowaniem epizodów psychotycznych. Okres ten może nawet zaostrzyć objawy schizofrenii. Żaden z leków stosowanych w psychofarmakologii nie jest całkowicie bezpieczny dla matki i płodu, ale odstąpienie od jakiegokolwiek leczenia ciężarnej z chorobą psychiczną niesie ryzyko: gorszej współpracy pacjentki, niedożywienia, czynów agresywnych, poronienia, czy też prób samobójczych. 

Prowadzenie leczenia kobiety w ciąży powinno opierać się na współpracy psychiatry, ginekologa i pielęgniarki psychiatrycznej i położnej. Rolą personelu medycznego jest ostrożne rozważenie ryzyka związanego z nie podjęciem leczenia oraz ryzyka i korzyści jego wdrożenia.