Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 20.05.2024
PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGIA INTENSYWNA TERAPIA PREMEDYKACJA FARMAKOLOGICZNA PREMEDYKACJA

Premedykacja farmakologiczna

19 czerwca 2019

Zabieg operacyjny oraz znieczulenie mogą wywoływać lęk u pacjenta. Dotyczy to w szczególności tych osób, które nie były odpowiednio przygotowane przez anestezjologa. W tym celu każdy pacjent powinien odbyć wizytę premedykacyjną, podczas której anestezjolog zapoznaje się z obawami pacjenta na temat operacji, znieczulenia i wszelkich zdarzeń okołooperacyjnych oraz ustala podanie odpowiednich leków, które podawane są w ramach premedykacji farmakologicznej.

Premedykacja farmakologiczna obejmuje podanie leków ustalonych w trakcie wizyty premedykacyjnej. Zaleca się ograniczenie premedykacji farmakologicznej do podania jednego leku w celu zniesienia lęku oraz uspokojenie chorego. Cele premedykacji farmakologicznej: • sedacja bez zniesienia odruchów obronnych, • zniesienie lęku, • wywołanie niepamięci, • działanie przeciwbólowe, • profilaktyka zachłyśnięcia, • profilaktyka przed autonomicznymi reakcjami odruchowymi, • zahamowanie wydzielania śliny, • ułatwienie indukcji znieczulenia.