Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE PIELĘGNIARSTWO AZS ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY

Atopowe zapalenie skóry (AZS) – choroba nieuleczalna

mgr Dorota Łapińska, 6 grudnia 2021
Atopowe zapalenie skóry (AZS) – choroba nieuleczalna

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest jedną z przewlekłych chorób atopowych. Towarzyszą jej zmiany skórne o charakterze wypryskowym, świąd oraz suchość skóry. Skóra osób chorych na AZS wyróżnia się brakiem naturalnie występujących w niej lipidów, których zadaniem jest ochrona przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

U podłoża AZS leżą uwarunkowania genetyczne – predyspozycja na nadmierną reakcję układu odpornościowego na składniki, które są uznawane przez organizm za alergeny: pokarm (np. orzechy arachidowe, białko mleka krowiego), alergeny wziewne (np. pyłki roślin, roztocza kurzu domowego), jad owadów, kosmetyki itp. W szerszym ujęciu atopia jest „mieszanką” czynników genetycznych, immunologicznych oraz środowiskowych. Prawdopodobieństwo wystąpienia atopii u dziecka, którego rodzice są alergikami jest nawet o 70% wyższe. U chorych na AZS stwierdza się zwiększone stężenie eozynofilii i przeciwciał IgE przeciwko alergenom pokarmowym i/lub wziewnym.