Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.06.2024
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE POŁOŻNICTWO NOWORODEK NIEMOWLĘ PIELĘGNACJA SKÓRY WCZEŚNIAK ZMIANY SKÓRNE U NOWORODKA KIKUT PĘPOWINY

Pielęgnacja skóry noworodka i niemowlęcia

8 marca 2021
Pielęgnacja skóry noworodka i niemowlęcia

Skóra jest największym narządem człowieka. Jej rolą jest ochrona narządów wewnętrznych organizmu. Pełni również funkcję termoregulacyjną, wydzielniczą, percepcyjną, metaboliczną i resorpcyjną. Pielęgnacja skóry jest ważnym elementem rozwoju dziecka.

Często przyczyną zaburzeń fizjologicznej bioty skóry jest stosowanie nieodpowiednich środków pielę­gnacyjnych. Innym nieprawidłowym elementem pielęgnacji jest zbyt agresywna higiena przyczyniająca się do zaburzeń składu płaszcza lipidowego, której skutkiem może być wysuszenie skóry oraz pojawienie się zaczerwienienia i świądu. 

Skóra odgrywa ważną rolę w adaptacji dziecka do życia pozamacicznego. Pełni wiele funkcji w organizmie noworodka – jest barierą przeciwko infekcjom, uczestniczy w regulowaniu ciepłoty ciała, wydala wodę i elektrolity, ochrania narządy wewnętrzne, jest jednym z najważniejszych na­rządów zmysłów. Właściwe pielęgnowanie skóry stanowi jeden z istotnych elementów prawidłowej opieki nad dzieckiem.