Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE DERMATOLOGIA PEDIATRIA ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY AZS

Dziecko chore na AZS

24 marca 2012

Uważa się, że podstawową rolę w patomechanizmie atopowego zapalenia skóry odgrywają czynniki genetyczne, immunologiczne i środowiskowe. Na tło dziedziczne wskazuje rodzinne występowanie choroby. Jeśli jedno z rodziców choruje na AZS, to ryzyko zachorowania u potomstwa wynosi 30%, w przypadku obojga rodziców – ok. 75%. Mimo licznych badań dotychczas nie zidentyfikowano genu, który byłby bezpośrednio odpowiedzialny za transformację fenotypową chorób należących do kręgu atopii.