Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 13.06.2024
AKTUALNOŚCI RZECZNIK PRAW PACJENTA

Zdecydowane stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta dotyczące stosowania wlewów witaminowych

10 sierpnia 2023
Zdecydowane stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta dotyczące stosowania wlewów witaminowych

W lipcu 2023 r. Rzecznik Praw Pacjenta wydał kolejne dwie decyzje dotyczące niezgodnego z aktualną wiedzą medyczną stosowania wlewów witaminowych.