Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
AKTUALNOŚCI ZABURZENIA PSYCHICZNE ZDROWIE PSYCHICZNE

Zanieczyszczenie powietrza wpływa negatywnie na zdrowie psychiczne

27 sierpnia 2021
Zanieczyszczenie powietrza wpływa negatywnie na zdrowie psychiczne

Badania wykazują, że nawet niewielki wzrost zanieczyszczenia powietrza prowadzi do nasilenia choroby psychicznej i konieczności dodatkowego leczenia.