Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 13.06.2024
AKTUALNOŚCI EPIDEMIA COVID-19

"Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania" - raport PZH

24 lutego 2021
"Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania" - raport PZH

"Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania" to raport przygotowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH). Publikacja w szeroki sposób porusza różne aspekty zdrowia Polaków. Część raportu dotyczy również epidemii COVID-19.