Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
AKTUALNOŚCI UDAR MÓZGU REHABILITACJA

Wirtualna rzeczywistość wykorzystana w rehabilitacji pacjentów po udarze

18 grudnia 2023

Aplikacje wykorzystujące wirtualną rzeczywistość mogą być pomocne w terapii i rehabilitacji osób po udarze mózgu. Naukowcy z Wydziału Mechatroniki PW stworzyli trzy tego typu rozwiązania przeznaczone dla pacjentów z różnym komplikacjami poudarowymi.