Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024

Pielęgnowanie chorych po udarze mózgu w pierwszej fazie pobytu w szpitalu koncentruje się na zapobieganiu niepożądanym następstwom, czyli utrudniającemu adaptację złemu stanowi psychicznemu oraz powikłaniom, np. zapaleniu płuc, przykurczom, odleżynom i infekcjom prowadzącym do wysokiej śmiertelności tych pacjentów.