Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
AKTUALNOŚCI PROBLEMY LAKTACYJNE OPIEKA OKOŁOPORODOWA LAKTACJA

Wiceprezes NRPiP o poprawie jakości opieki okołoporodowej w zakresie laktacji

19 stycznia 2023
Wiceprezes NRPiP o poprawie jakości opieki okołoporodowej w zakresie laktacji

17 stycznia 2023 roku odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu do spraw poprawy jakości opieki okołoporodowej w zakresie laktacji, powstałego w Ministerstwie Zdrowia. Wiceprezes NRPiP, Ewa Janiuk przekazała główne postulaty w wnioski w tym obszarze.