Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024

Równość płci ma fundamentalne znaczenie dla realizacji prawa każdego człowieka do najwyższego osiągalnego standardu zdrowia. Podczas 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w ubiegłym miesiącu, HRP (ang. Human Reproduction Programme) uczestniczyło w oficjalnym wydarzeniu towarzyszącym WHO: “Kobiety, zdrowie i równość płci: Zaangażuj się, przyspiesz, zwiększ skalę!”.