Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
AKTUALNOŚCI NARZĄD WZROKU

Utracić wzrok można niezauważalnie

23 marca 2023
Utracić wzrok można niezauważalnie

Lęk przed utratą widzenia jest tak silny, że chorzy ignorują objawy pogorszenia wzroku. Zgłaszają się do lekarza za późno. Tymczasem w chorobie zwyrodnieniowej plamki (AMD) związanej z wiekiem pacjenta, tak bardzo liczy się czas. Im wcześniej wdrożone leczenie, tym silniej chorobę można przyhamować. Jest prosty test, który sugeruje możliwość tej choroby.