Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.05.2024
PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI GERIATRIA GERONTOLOGIA OSOBY STARSZE OPIEKA PIELĘGNIARKI OIOM

Opieka pielęgniarska. Potrzeby i oczekiwania osób starszych na OIOM

26 czerwca 2008

Zjawisko starzenia się pasjonowało ludzi od zarania dziejów. Wielkie cywilizacje świata starożytnego, grecka w Europie, a chińska w Azji, wysoko ceniły ludzi starych, uważając ich za źródło wiedzy i doświadczenia. Ponieważ trudne warunki dawały małe szanse dożycia późnego wieku, ludzi starych nazywano wybrańcami bogów, a fakt dożycia starości traktowano jako wyróżnienie przez los.