Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.05.2024
AKTUALNOŚCI RZECZNIK PRAW PACJENTA OPIEKA ZDROWOTNA

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta – konsultacje społeczne

20 sierpnia 2021
Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta – konsultacje społeczne

Minister zdrowia Adam Niedzielski spotkał się z Radą Organizacji Pacjentów działającą przy Rzeczniku Praw Pacjenta, aby przeprowadzić etap konsultacji społecznych ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.