Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.02.2024

Przejdź do księgarni

AKTUALNOŚCI PROTEST OCHRONA ZDROWIA STRAJK

Fala protestów medyków obejmuje kolejne grupy zawodowe

19 sierpnia 2021
Fala protestów medyków obejmuje kolejne grupy zawodowe

Pracownicy medyczni są coraz bardziej sfrustrowani brakiem poprawy warunków pracy i wzrostu wynagrodzeń. Chcąc uświadomić społeczeństwo o złej sytuacji w jakiej znajduje się polska ochrona zdrowia i kto za ten stan faktycznie odpowiada, powołano Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy. Do Komitetu dołączają kolejne grupy zawodowe.