Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO GRYPA SZCZEPIENIA OCHRONNE

Szczepienia – optymalna profilaktyka grypy

mgr Dorota Łapińska, 25 listopada 2022
Szczepienia – optymalna profilaktyka grypy

Grypa jako ostra wirusowa choroba jest wywoływana przez wirusy grypy typu A i B. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową – wirusy znajdują się w aerozolu powietrza wydychanego przez nosiciela/ chorego, które podczas kaszlu, kichania, mówienia dostają się do otaczającego powietrza. 

Czas inkubacji choroby trwa 1–4 dni. Grypa trwa około 7 dni. Kaszel może utrzymywać się powyżej 2 tygodni. Do powikłań pogrypowych można zaliczyć: zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia, zapalenie płuc i oskrzeli, zapalenie ucha środkowego, zaostrzenie już istniejących chorób przewlekłych. Sezon epidemiczny w Polsce trwa od października do kwietnia. Szczyt zachorowań odnotowuje się zwykle pomiędzy styczniem i marcem. W sezonie od września 2020 r. do października 2021 r. zarejestrowano 2 844 957 zachorowań lub podejrzeń zachorowania na grypę. We wskazanym okresie nie odnotowano zgonów w przebiegu grypy.

Tabela 1. Różnicowanie objawów grypy i przeziębienia
Źródło: Berkan-Kawińska A., Co mi tam grypa! Czyli bardzo krótko o bardzo wskazanej profilaktyce, Warszawa 2019.