Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
AKTUALNOŚCI DZIECI PRZEDWCZEŚNIE URODZONE WCZEŚNIAKI OPIEKA NAD WCZEŚNIAKIEM

Światowy Dzień Wcześniaka 2023

17 listopada 2023
Światowy Dzień Wcześniaka 2023

Jak podaje Polskie Towarzystwo Neonatologiczne, rocznie rodzi się przedwcześnie około 15 milionów noworodków, co stanowi około jedno na 10 wszystkich dzieci urodzonych na całym świecie. Natomiast w 2022 roku w Polsce odnotowanych zostało 306 155 urodzeń z czego 22 510 (7,4% wszystkich urodzeń) to urodzenia przedwczesne, czyli ciąże rozwiązane przed upływem 37 tygodnia ciąży. By zwrócić uwagę na ten temat 17 października obchodzony jest Światowy Dzień Wcześniaka zainicjowany przez Europejską Fundację na rzecz Opieki nad Przedwcześnie Urodzonymi Niemowlętami (EFCNI).