Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
AKTUALNOŚCI SZCZEPIENIA SZCZEPIENIA OCHRONNE

„Wiem, więc szczepię” - II Ogólnopolski Kongres Pielęgniarek i Położnych

25 listopada 2020
„Wiem, więc szczepię” - II Ogólnopolski Kongres Pielęgniarek i Położnych

Kolejne spotkanie w ramach II Ogólnopolskiego Kongresu Pielęgniarek i Położnych „Wiem, więc szczepię” już dzisiaj. Wśród omawianych tematów będą zagadnienia dotyczące szczepień w grupie ryzyka, postępowania wobec dzieci cudzoziemców, a także nieufności wobec szczepień.