Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.04.2024

Przejdź do księgarni

POŁOŻNICTWO PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE MENOPAUZA HTZ GOSPODARKA HORMONALNA HORMONALNA TERAPIA ZASTĘPCZA HORMONY TERAPIA HORMONALNA

Korzyści i zagrożenia wynikające z zastosowania hormonalnej terapii zastępczej w okresie okołomenopauzalnym

29 grudnia 2018

Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) ma na celu redukowanie negatywnych objawów naczynioruchowych u kobiet w wieku okołomenopauzalnym i pomenopauzalnym, pojawiających się na skutek wygasania czynności jajników i związanym z tym niedoborem ilości hormonów w organizmie. Poprawę komfortu życia pacjentek uzyskuje się poprzez wdrożenie terapii estrogenowej lub estrogenowo-progestagenowej.

HTZ niesie ze sobą nie tylko pozytywne skutki, ale również ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Dopasowanie rodzaju hormonu, droga i czas podania powinny być rozpatrywane indywidualnie i poprzedzone dokładną analizą istniejących i potencjalnych przeciwwskazań do stosowania terapii. W artykule opisana jest m.in. gospodarka hormonalna okresu okołomenopauzalnego oraz rodzaje terapii hormonalnej. Współcześnie kobiety w okresie menopauzy mają do dyspozycji wiele różnorodnych preparatów o złożonym składzie, które mogą być podawane drogą: doustną, domięśniową, przezskórną, donosową lub miejscową.