Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
AKTUALNOŚCI CHOROBA PSYCHICZNA LECZNICTWO UZDROWISKOWE RZECZNIK PRAW PACJENTA

RPP: osobom chorujących psychicznie odmawia się leczenia uzdrowiskowego

31 marca 2022
RPP: osobom chorujących psychicznie odmawia się leczenia uzdrowiskowego

Do Rzecznika Praw Pacjenta zgłaszają się pacjenci i ich bliscy, którzy informują o trudnościach z dostępem do leczenia uzdrowiskowego dla osób chorujących psychicznie. Osobom chorującym np. na schizofrenię, odmawia się możliwości pobytu w sanatorium.