Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
AKTUALNOŚCI RZECZNIK PRAW PACJENTA ODDZIAŁ SZPITALNY PRAWA PACJENTA

RPP: Nie można ograniczać odwiedzin u pacjentów przebywających w szpitalu

20 maja 2022
RPP: Nie można ograniczać odwiedzin u pacjentów przebywających w szpitalu

–Z uwagi na zmniejszenie zagrożenia epidemicznego oraz zniesienie stanu epidemii  w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, utrzymywanie przez szpitale restrykcyjnych ograniczeń w korzystaniu z praw pacjenta może stanowić praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów – informuje Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.