Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.06.2024
AKTUALNOŚCI SYSTEM ZDROWOTNY SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ

Rewolucyjne zmiany w polskiej opiece zdrowotnej w 2023?

16 stycznia 2023
Rewolucyjne zmiany w polskiej opiece zdrowotnej w 2023?

Ustawa o jakości w ochronie zdrowia, standaryzacja świadczeń i opieka koordynowana, powstanie centrów kompetencji, objęcie refundacją innowacyjnych technologii w diagnostyce i terapii oraz nowych leków, a także indywidualizacja procesu leczenia – to zmiany, które mają być wdrażane w 2023 r. w systemie opieki zdrowotnej.