Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
AKTUALNOŚCI OPIEKA ZDROWOTNA SYSTEM ZDROWOTNY WE FRANCJI FRANCJA

System opieki zdrowotnej we Francji

27 kwietnia 2008

Korzenie francuskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych sięgają drugiej połowy XIX wieku. W tym czasie robotnicy przemysłowi oraz górnicy tworzyli dobrowolne, lokalne stowarzyszenia o charakterze kas chorych lub towarzystw pomocy wzajemnej, mających na celu pomoc finansową swoim członkom w przypadku choroby.