Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.09.2021
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO SARS-COV-2 COVID-19 PROCEDURY PIELĘGNIARSKIE TOP

Recenzja podręcznika "Procedury pielęgniarskie w obliczu pandemii"

dr n. o zdr. Bianka Sztukowska, 31 sierpnia 2021
Obrazek artykułu

Pandemię COVID-19 zaliczono do 10 najbardziej śmiercionośnych w historii. Pojawienie się wirusa SARS-CoV-2, a co za tym idzie choroby COVID-19 znacząco wpłynęło na funkcjonowanie placówek ochrony zdrowia. Pandemia wymusiła przeorganizowanie systemu oraz wprowadzenie zmian, w celu optymalnego wykorzystania organicznych zasobów ludzkich. W trudnej sytuacji znalazł się personel medyczny, między innymi pielęgniarski.