Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE SARS-COV-2 COVID-19 PROCEDURY PIELĘGNIARSKIE

Recenzja podręcznika "Procedury pielęgniarskie w obliczu pandemii"

dr n. o zdr. Bianka Sztukowska, 31 sierpnia 2021
Recenzja podręcznika "Procedury pielęgniarskie w obliczu pandemii"

Pandemię COVID-19 zaliczono do 10 najbardziej śmiercionośnych w historii. Pojawienie się wirusa SARS-CoV-2, a co za tym idzie choroby COVID-19 znacząco wpłynęło na funkcjonowanie placówek ochrony zdrowia. Pandemia wymusiła przeorganizowanie systemu oraz wprowadzenie zmian, w celu optymalnego wykorzystania organicznych zasobów ludzkich. W trudnej sytuacji znalazł się personel medyczny, między innymi pielęgniarski.