Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
AKTUALNOŚCI WYNAGRODZENIE PRACA PIELĘGNIARKI PRACA POŁOŻNEJ

Realizacja ustawy o wynagrodzeniach - gdzie są największe nieprawidłowości?

21 listopada 2022
Realizacja ustawy o wynagrodzeniach - gdzie są największe nieprawidłowości?

W środę, 16 listopada 2022, odbyła się Sejmowa Komisja Zdrowia poświęcona informacji Ministra Zdrowia o realizacji ustawy o wynagrodzeniach. NRPiP przygotowała obszerny materiał, wskazujący największe problemy i nieprawidłowości z tym związane.