Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
AKTUALNOŚCI PERSONEL MEDYCZNY PRACA PIELĘGNIARKI PRACA POŁOŻNEJ WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych. Są ustalenia z posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia

18 lutego 2021
Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych. Są ustalenia z posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia

W trakcie posiedzenia Trójstronnego Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia dokonano przeglądu przedstawionych przez partnerów społecznych propozycji zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.